Banner Banner

Projecten

De komende jaren wordt er veel nieuwgebouwd of gerenoveerd. Hieronder houden wij u per project graag op de hoogte van de vorderingen.

Project - forum

  • Lage Gouwzee
  • Sloop-nieuwbouw Gouwzeestraat

    De 48 appartementen in de lage flat aan de Gouwzeestraat 6-100 worden midden 2024 gesloopt. Hiervoor in de plaats komen nieuwe appartementen. Alle bewoners van Intermaris zijn inmiddels verhuisd.
  • Nieuwe situatie na de herinrichting in Wheermolen-Oost
  • Riolering en herinrichting

    We vervangen de komende jaren op verschillende plekken in de stad het huidige rioolstelsel. Schoon water, zoals regenwater, komt nu nog via dezelfde rioolbuis bij de rioolzuivering terecht als vuil water uit toiletten en douches. Dat gaan we anders doen.