Banner Banner

Tijdlijn - sloop-nieuwbouw Gouwzeestraat

2025

Najaar

Oplevering van de nieuwe appartementen

 

2024

Najaar

We starten met de (nieuw)bouw.

 

Na de zomer

We verwachten na de zomer het definitieve ontwerp te kunnen laten zien van de nieuwe woongebouwen. 

 

Juli

Start sloop van de (48) appartementen. We hebben een ontwerp gemaakt van de openbare ruimte rond de nieuwbouw op deze plek. We organiseren inloopbijeenkomsten voor omwonenden om te informeren over de sloopwerkzaamheden. We laten dan ook het voorlopig ontwerp zien voor de openbare ruimte rondom de nieuwbouw. 

 

Juni

Het gebouw staat leeg. Alle bewoners zijn verhuisd. 

 

Januari

We presenteerden het voorlopig ontwerp van de nieuwe gebouwen en van de openbare ruimte daar omheen. Bekijk hier de nieuwe gebouwen en de schaduwstudie, de plaatsing van de gebouwen, de uitstraling van de gebouwen, de plattegronden van de woningen en de video van het voorlopig ontwerp van de gebouwen. En hier vindt u een afbeelding van de openbare ruimte. De reacties van bewoners nemen we mee naar het definitieve ontwerp.

 

2023

Augustus/september

De meest actuele versie van het plan hebben we gedeeld met direct omwonenden. U kunt het plan hier bekijken. Met dit plan gaan we verder.

 

Juli

Aan de hand van opmerkingen van omwonenden hebben we het ontwerp ‘bouwenvelop’ aangepast. De belangrijkste wijzigingen leest u in het nieuwsbericht met de update.

We sturen een brief met een update over aanpassingen bouwenvelop. Dit is ook gedeeld in de WijWheermolen krant

 

2022

November

We sturen een derde nieuwbrief. Hierin stonden de beelden die tijdens de bijeenkomst in september zijn getoond. Deze zijn ook in de WijWheermolen krant gedeeld.

 

Oktober

De Stuurgroep Wheermolen-Oost heeft het ontwerp voor 'de bouwenvelop' vastgesteld. We stuurden eind oktober een nieuwsbrief naar bewoners om ze te informeren over de stand van zaken. Ook deelden we het ontwerp. Tot 1 december kunnen bewoners nog reageren op de plannen.

 

September

27 september hielden we een inloopbijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor de lage flats aan de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. We presenteerden de ‘bouwenvelop’.

 

Juni

Eind juni presenteerden we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het gebied Gouwzeestraat, Dr. Albert Schweitzerlaan, Vrouwenzandstraat en de straten daartussen. Ook informeerden we omwonenden over de start uitvoering vervangen van de riolering.

 

Mei

30 mei presenteerden we de stedenbouwkundige schets voor deelgebied Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. Omwonenden konden meedenken over de hoogte van de nieuwe gebouwen, de uitstraling en waar ze komen te staan. En hoe de buitenruimte eruit kan komen te zien.

 

April en mei

Terugkoppelen ideeën, vragen, opmerkingen uit de buurt via nieuwsbrief en website. 

 

Maart

Bewoners van Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat en omgeving hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de nieuwbouw Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat en over het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straten. 
We organiseerden een inloop spreekuur en 'bakkies in de buurt' voor omwonenden om mee te denken over de plannen. We hielden een enquête, de uitslagen daarvan zijn bekend.

 

2021

April

Ruim 82% van de bewoners heeft het sociaal plan goedgekeurd. Dit betekent dat zij vanaf nu voorrang krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Wij gaan ervan uit dat het ongeveer anderhalf jaar duurt voordat iedereen is verhuisd. Bewoners die hierbij hulp nodig hebben, worden extra ondersteund.

 

Maart

Met alle bewoners wordt contact gezocht voor een gesprek met de bewonersbegeleider van Intermaris. Er zijn veel vragen beantwoord over het sociaal plan. Daarbij vragen we actief of bewoners extra ondersteuning nodig hebben.

 

Februari

Bewoners ontvangen het basis sociaal plan sloop. Hierin staan alle regels over het proces. Bijvoorbeeld over het verhuizen naar een andere woning, het terugkeren naar een nieuwbouwwoning, de vergoedingen en extra hulp. Daarnaast gaat het over veilig en prettig blijven wonen in een buurt waar gesloopt wordt. Heeft u vragen? Kijk dan eens bij onze veel gestelde vragen.