Banner Banner

GOUWZEESTRAAT

Sloop-nieuwbouw

Lage Gouwzee
blik van bovenaf over de gebouwen

We slopen de flat

We voegen op deze plek meer woningen toe, van een goede kwaliteit en geschikt voor diverse doelgroepen. Per 1 juni staat het gebouw leeg en zorgen we dat het gebouw niet toegankelijk is. We treffen voorbereidingen voor de sloop van het gebouw. We beginnen 1 juli met slopen. De aannemer begint met het verwijderen van materialen en met asbestsanering. Rond half september begint de echte sloop. 

 

We zetten nieuwe gebouwen neer met een sterke identiteit

We willen uiterlijk december 2024 starten met de nieuwbouw. De gebouwen krijgen maximaal zes bouwlagen en de blokken maximaal 36 woningen. We maken hier 71 twee- en driekamerappartementen. De buitenruimte om de gebouwen heen krijgt groen met fijne wandelpaden. De entrees zijn straks goed toegankelijke en zichtbaar. 

 

We maken kleinere gebouwen met verschillende hoogtes en vormen

We maken de nieuwe gebouwen minder lang, massaal en saai. Ook zorgen we voor woningen en andere functies op de begane grond zodat er vanuit het gebouw zicht is op de omgeving en andersom. Aan alle kanten van de nieuwe gebouwen komen ramen, deuren en balkons. Meer bewoners kunnen daardoor zien wat er op straat gebeurt. Dat geeft een veiliger gevoel. Met deze uitgangspunten is het plan voor de nieuwbouw aan de Gouwzeestraat uitgewerkt. 

 

Bewoners denken met ons mee

Samen met bewoners werken we de plannen uit. We delen onze plannen en vragen naar ideeën en zorgen. Dat gebeurt in fasen. Hieronder vindt u wat we tot nu toe met de bewoners hebben gedeeld. U kunt ook naar de tijdlijn voor meer informatie.
 

Voorlopig ontwerp van de gebouwen

Remote video URL

Stappenplan procedure Gouwzeeflat: BOPA

Voor de nieuwbouw in de Gouwzeestraat is een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning bestaat uit twee delen. Het gaat om een vergunning voor het ‘ruimtelijk deel’. Daarin staat waar het gebouw komt te staan, hoe hoog en breed het wordt en hoe het parkeren wordt opgelost. De tweede vergunning is voor het ‘technische deel’. Daarin wordt gekeken naar welstand en naar bouwtechnische aspecten, zoals de constructie en de veiligheid van het gebouw.

 

De stappen zijn als volgt:

  1. Indiening aanvraag omgevingsvergunning door Intermaris. Dit staat gepland op 1 maart 2024.
  2. De gemeenteraad adviseert over het plan in de raadsvergadering van 25 april 2024 (volgens huidige planning). Voorbespreking in  commissie Ruimte op 4 april 2024. 
    Bij de commissievergadering kunt u inspreken. Op de website van de gemeenteraad leest u hoe dat werkt.
  3. Afgifte vergunning ‘ruimtelijke deel’ uiterlijk 14 weken na aanvraag. De gemeente publiceert het afgeven van de vergunning in het Nieuwsblad Purmerend en in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt dan binnen 6 weken bezwaar indienen tegen de omgevingsvergunning bij de gemeente. Daarna kunt u  in beroep bij rechtbank Noord-Holland en vervolgens nog in hoger beroep bij de Raad van State.
  4. Najaar 2024 Indienen aanvraag technisch deel omgevingsvergunning door Intermaris
  5. Verlening vergunning technische deel

 

Als u zich aanmeldt op de website overheid.nl, dan kunt u op de hoogte gehouden worden over vergunningaanvragen in uw buurt. 
 

Ruimtelijke procedure Gouwzeestraat

Bouwenvelop

Een Bouwenvelop kun je zien als een stedenbouwkundig plan. Hieronder wat handige informatie om terug te lezen.

Op de hoogte blijven?

Volg de ontwikkelingen ook via Facebook. Heb je vragen? Neem contact met ons op.