Banner Banner

Tijdlijn - Henri Dunantstraat

2026 (was 2029)

najaar

Oplevering van de nieuwe appartementen

 

2025 (was 2028)

Najaar

We starten met de (nieuw)bouw.

 

Medio

Start sloop.

 

2024 (was 2027)

Najaar

We presenteren het definitieve ontwerp en starten met het aanvragen van de nodige vergunningen en wijzigingen aan het bestemmingsplan.

 

Voorjaar

We starten met de aanbestedingsprocedure.

 

Februari

We stuurden een nieuwsbrief naar bewoners over het voorlopig ontwerp en nodigden ze uit om online mee te denken.
 

 

Januari

We presenteerden het voorlopig ontwerp van de nieuwe gebouwen en van de openbare ruimte daar omheen. Bekijk hier de nieuwe gebouwen en de schaduwstudie, de plaatsing van de gebouwen, de uitstraling van de gebouwen en de plattegronden van de woningen. En hier vindt u een afbeelding van de openbare ruimte. De reacties van bewoners nemen we mee naar het definitieve ontwerp.


 

2023

Augustus

De meest actuele versie van het plan hebben we gedeeld met direct omwonenden. U kunt het plan bekijken op de projectpagina. Met dit plan gaan we verder.

 

Juli

Aan de hand van opmerkingen van omwonenden hebben we het ontwerp ‘bouwenvelop’ aangepast. De belangrijkste wijzigingen leest u in het nieuwsbericht met de update.

 

2022

Oktober

De Stuurgroep Wheermolen-Oost heeft het ontwerp voor 'de bouwenvelop' vastgesteld. We stuurden eind oktober een nieuwsbrief naar bewoners om ze te informeren over de stand van zaken. Ook deelden we het ontwerp. Tot 1 december kunnen bewoners nog reageren op de plannen.

 

September

27 september hielden we een inloopbijeenkomst over de nieuwbouwplannen voor de lage flats aan de Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. We presenteerden de ‘bouwenvelop’.

 

Juni

Eind juni presenteerden we het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het gebied Gouwzeestraat, Dr. Albert Schweitzerlaan, Vrouwenzandstraat en de straten daartussen. Ook informeerden we omwonenden over de start uitvoering vervangen van de riolering.

 

Mei

30 mei presenteerden we de stedenbouwkundige schets deelgebied Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat. Omwonenden konden meedenken over de hoogte van de nieuwe gebouwen, de uitstraling en waar ze komen te staan. En hoe de buitenruimte eruit kan komen te zien.

 

April en mei

Terugkoppelen ideeën, vragen, opmerkingen uit de buurt via nieuwsbrief en website. 

 

Maart

Bewoners van Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat en omgeving hebben een nieuwsbrief ontvangen met informatie over de nieuwbouw Gouwzeestraat en Henri Dunantstraat en over het vervangen van de riolering en de herinrichting van de straten.  
We organiseerden een inloop spreekuur en 'bakkies in de buurt' voor omwonenden om  mee te denken over de plannen. We hielden een enquête, de uitslagen daarvan zijn bekend.