Banner Banner

Eerste nieuwbouwplan Wheermolen Oost in procedure

Aangemaakt op: vrijdag, 22 Maart 2024

HD/GZ3

In de Gouwzeestraat worden de lage flats gesloopt. Dat gebeurt in twee fases. De eerste flat die gesloopt wordt is de lage flat langs de dijk. Daar komen twee nieuwe woongebouwen voor in de plaats. 

De sloop staat gepland in 2024. Intermaris heeft op 1 maart een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw langs de dijk. De aanvraag past niet in het huidige omgevingsplan (wat vroeger bestemmingsplan heette). Het college besloot daarom afgelopen week om het plan voor advies voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Afwisselend ontwerp

De nieuwbouw gaat er anders uitzien dan de flat nu. Er komt niet één lang gebouw, maar twee kleinere woongebouwen. Kleinere gebouwen zorgen ervoor dat bewoners elkaar kennen. Dat is veiliger en gezelliger. De nieuwe gebouwen zijn ook afwisselender, ze krijgen verschillende bouwhoogten en gevels die verspringen. Er komen twee- en driekamerappartementen met een eigen buitenruimte.  We bouwen meer sociale woningen terug dan dat we slopen. Want er staan veel mensen op de wachtlijst voor een huurwoning.

De fases waarin de projecten zijn verdeeld met de planning

Twee nieuwbouwprojecten vlak bij elkaar

Op de plek van de lage flat tussen de Henri Dunantstraat en Gouwzeestraat komt ook nieuwbouw. De sloop van deze flat is gepland in 2025. De huurders van Intermaris verhuizen de komende tijd naar een vervangende woning. Het ontwerp voor de nieuwbouw is in de maak. De twee bouwprojecten liggen vlakbij elkaar. Daarom worden ze ontworpen door één architect. Zo passen de gebouwen straks mooi bij elkaar.

 

Raad buigt zicht eerst over bouwplan woningen langs de dijk

Op 4 april bespreekt de commissie Ruimte het plan. Voor- en tegenstanders kunnen op die avond inspreken. Op de website van de gemeenteraad staat hoe dat werkt. Op 26 april neemt de gemeenteraad een besluit. Als alles goed gaat begint de aannemer rond de zomer met het slopen van de flat langs de Wheredijk.

 

Tweede fase: sloop van de flat aan de Gouwzeestraat/ Henri Dunantstraat

De sloop van de flat die nu tussen de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat staat gepland in 2025. Dit is de tweede fase. Dit nieuwbouwplan volgt een andere procedure en wordt meegenomen in het omgevingsplan voor de hele wijk Wheermolen. De wijzigingen in het omgevingsplan worden waarschijnlijk dit najaar (2024) in het college van burgemeester en wethouders behandeld. Hierna ligt het omgevingsplan ter inzage is het mogelijk om bezwaar te maken tegen dit plan of onderdelen daarvan.

Remote video URL