Banner Banner

Ontwerp inrichting Henri Dunantstraat, Dr. Albert Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat

Aangemaakt op: vrijdag, 09 September 2022

Gemeente Purmerend vervangt het riool in een deel van de Henri Dunantstraat, Dr. Albert Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat, omdat deze aan vernieuwing toe is. Hiervoor moet de hele straat open. Daarna richten we de straat opnieuw in. Dat de straat open moet, geeft ons de kans om de inrichting aan te passen aan de wensen en eisen van deze tijd. De bewoners van de Dr. Albert Schweitzerlaan hebben in 2016 al mee kunnen praten over het ontwerp.

Dit ontwerp hebben we aangepast op twee punten. Er komen vrijliggende fietspaden. Daarnaast hebben we het ontwerp zo gemaakt dat het geschikt is om de gevolgen van de klimaatveranderingen aan te kunnen. We presenteren het ontwerp daarom graag nog een keer aan u.

 

Vrijliggende fietspaden

In het hele ontwerp komen vrijliggende fietspaden. Dit gaat om het gedeelte van de:
• Henri Dunantstraat, tussen de Anne Franklaan en de Dr. Albert Schweitzerlaan. 
• Dr. Albert Schweitzerlaan, tussen de Henri Dunantstraat en de Hannie Schaftstraat. 
• Hannie Schaftstraat, tussen de Dr. Albert Schweitzerlaan en de Anne Franklaan. 
 

We hebben hiervoor gekozen vanuit verschillende redenen:

• Hiermee voldoet de gemeente aan de landelijke afspraken over de inrichting van 50 km wegen.

• Auto’s, bussen, vrachtwagens en brommers willen we gescheiden houden van fietsers, vanwege de veiligheid. Er ligt een basisschool met kinderopvang aan de Dr. A. Schweitzerlaan. Hierdoor fietsen er veel kinderen over deze route;

• Er wonen steeds meer mensen in Purmerend. En we moedigen mensen aan om meer te gaan fietsen. Hierdoor verwachten we dat meer fietsers gebruik gaan maken van deze route.

• Verschillende bewoners hebben aangegeven dat ze zich zorgen maken over de veiligheid van fietsers.

 

 

Aanpassingen door klimaatverandering en rekening houden met de natuur

Dit gebied is gevoelig voor wateroverlast. Om ervoor te zorgen dat de straten tijdens hevige regenbuien bereikbaar blijven, moeten we maatregelen nemen. Daarnaast verwachten we dat veel straten te maken krijgen met overlast die wordt ervaren tijdens periodes van extreme hitte. Met deze twee zaken houden we rekening in het ontwerp. Dit doen we bijvoorbeeld door grondverbetering, opslag van water onder de weg en in het groen en het planten van extra bomen, zodat er schaduw is. We willen zo veel mogelijk van de gezonde volwassen bomen laten staan. Toch kan het voorkomen dat we moeten kappen. Op sommige plekken waar nu bomen staan, moeten we graven om het riool te kunnen vervangen . In de nieuwe groenstroken planten we verschillende bomen terug: dit is beter voor de natuur en voorkomt uitbraken van boomziektes. Nieuwe bomen planten we met voldoende ruimte om te groeien. In smalle straten kunnen we daardoor geen of minder bomen planten. We bieden alle bewoners een gratis boom aan voor in de voortuin! Zo zorgen we ervoor dat de smalle straten ook mooi groen worden.

 

Parkeerplaatsen in de nieuwe inrichting

In 2019, net voor de Covid-19 pandemie, hebben we parkeeronderzoek laten doen. We hebben gekeken hoeveel auto’s geparkeerd staan en hoeveel plekken er beschikbaar zijn in heel Wheermolen-Oost. Aan de hand van dit parkeeronderzoek is gekeken hoeveel parkeerplaatsen er eventueel bij moeten komen of weg kunnen. Dit geeft een wisselend beeld. In de Henri Dunantstraat is bijvoorbeeld vastgesteld dat er meer parkeerplaatsen zijn dan nodig. In de Dr. A. Schweitzerlaan is er juist een tekort. 

Doordat auto’s steeds groter worden, maken we de parkeerplaatsen tegenwoordig groter. De straten hebben we ook anders ingericht om de veiligheid in het verkeer te verbeteren. Dit heeft tot gevolg dat er:


• In de Henri Dunantstraat 4 parkeerplaatsen bijkomen. 
• In de Dr. A. Schweitzerlaan 10 parkeerplaatsen minder komen. 
• In de Hannie Schaftstraat 7 parkeerplaatsen minder komen. 
In totaal zijn dat 13 parkeerplaatsen minder.

Het laatste gedeelte van de Hannie Schaftstraat tussen de Anne Franklaan en de brug naar de Churchilllaan moeten we nog verder uitwerken. Hier komen waarschijnlijk extra parkeerplaatsen. Het totaal aantal parkeerplaatsen in het nieuwe ontwerp wijzigt dus nog.

 

Openbare verlichting

De openbare verlichting vervangen we door LED-verlichting.

 

Henri Dunantstraat 6-32 (even) en 65-91 (oneven)

De bomen aan de oneven kant gaan weg. De bomen hebben te weinig ruimte om te groeien. Daardoor zijn ze vaak niet gezond. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Naast het voetpad komt het fietspad. Daarnaast komt langsparkeren. Daarna de rijbaan en dan weer een strook langsparkeren. De rijbaan voeren we uit in asfalt. De brede groenstrook aan de even kant blijft behouden, maar wordt wel smaller. De bomen in deze groenstrook laten we staan. Daarnaast planten we één extra boom in de groenstrook. Deze komt naast de tuin van de Dr. A. Schweitzerlaan 99. Vervolgens komt er naast de groenstrook weer een fietspad en een voetpad. Voetgangers kunnen de rijweg oversteken ter hoogte van de Anne Franklaan 44 en 46, de Henri Dunantstraat 20 en 79 en de Dr. A. Schweitzerlaan 99 en 101.

 

Lantaarnpalen

De lantaarnpalen komen op beide hoeken van de Henri Dunantstraat/ Anne Franklaan, in de groenstrook naast de Dr. A. Schweitzerlaan 99 en op de erfgrens van:
• de Henri Dunantstraat 8 en 10;
• de Henri Dunantstraat 20 en 22;
• de Henri Dunantstraat 32 en de Dr. A. Schweitzerlaan 99;
• de Henri Dunantstraat 67 en 69;
• de Henri Dunantstraat 79 en 81;
• de Henri Dunantstraat 91 en de Dr. A. Schweitzerlaan 101.

 

Henri Dunantstraat 33-63 (oneven)

Ook in dit gedeelte vervangen we het riool. De inrichting van de openbare ruimte blijft in dit gedeelte hetzelfde als nu.

 

Dr. A. Schweitzerlaan 25-99 (oneven) en 32A-76 (even)

De bomen in de stoep aan de oneven kant van de laan, moeten we kappen. Dit heeft verschillende redenen: op die plek ligt het bestaand riool en kabels en leidingen, de kwaliteit van de bomen is slecht en we hebben ruimte nodig voor vrij liggende fietspaden. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Naast het voetpad komt het fietspad. Daarnaast komt langsparkeren. Daarna de rijbaan en dan weer een strook langsparkeren. De rijbaan voeren we uit in asfalt. De brede groenstrook aan de even kant blijft behouden, maar wordt wel smaller. De dubbele rij bomen kappen we. Daarvoor in de plaats komt een enkele rij bomen. Als het mogelijk is, proberen we een aantal bomen te verplaatsen naar een andere plek. Vervolgens komt er naast de groenstrook weer een fietspad en een voetpad. Voetgangers kunnen de rijweg oversteken ter hoogte van de Dr. A. Schweitzerlaan 99, de Dr. A. Schweitzerlaan 62 en 87, de erfgrens tussen Dr. A. Schweitzerlaan 67 en 69 en de Dr. A. Schweitzerlaan 25. Ter hoogte van de school (Dr. A. Schweitzerlaan 32A) komt een voetgangersoversteekplaats. De oversteekplaats maken we tweemaal zo breed. Ook buigen we hier de rijstroken iets af. De parkeerplaatsen bij de oversteekplaats verdwijnen om het zicht te verbeteren. De schoolzone blijft hetzelfde. Er komt een fietsoversteek tussen de Dr. A. Schweitzerlaan 47 en 49 om de Luitstraat te bereiken. De bushaltes blijven. De bussen stoppen op de rijbaan om passagiers in- en uit te laten stappen. Er komt een inrit voor de Dr. A. Schweitzerlaan 99.

 

Lantaarnpalen

De lantaarnpalen komen aan de rijbaan ter hoogte van de Dr. A. Schweitzerlaan 25, aan de even kant op de stoep recht tegenover de Dr. A. Schweitzerlaan 25, tussen de Dr. A. Schweitzerlaan 83 en 85 en daar recht tegenover aan de even kant, naast de rijbaan ter hoogte van de Dr. A. Schweitzerlaan 76 en op de erfgrens van:
• de Dr. A. Schweitzerlaan 37 en 39 en aan de even zijde daar recht tegenover;
• de Dr. A. Schweitzerlaan 47 en 49 en aan de even zijde daar recht tegenover;
• de Dr. A. Schweitzerlaan 59 en 61;
• de Dr. A. Schweitzerlaan 42 en 44;
• de Dr. A. Schweitzerlaan 71 en 73;
• de Dr. A. Schweitzerlaan 50 en 52;
• de Dr. A. Schweitzerlaan 95 en 97;
• de Dr. A. Schweitzerlaan70 en 72.

 

Hannie Schaftstraat 1-27 (oneven) en 28-66 (even)

De groenstrook met bomen aan de even kant van de straat, gaat weg. Dit heeft verschillende redenen: we hebben ruimte nodig voor de vrij liggende fietspaden en voor het maken van een ruimere bocht tussen Dr. A. Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat voor de bussen. We gaan proberen deze bomen op een nieuwe plek te planten: in de Dr. A. Schweitzerlaan bij de school. De brede stoep aan deze kant maken we smaller. Naast het voetpad komt het fietspad. Daarnaast komt langsparkeren. Daarna de rijbaan van asfalt en dan weer een strook langsparkeren. Er komt een brede groenstrook aan de oneven kant. Hier komen nieuwe bomen. Vervolgens komen er naast de groenstrook weer een fietspad en een voetpad. Voetgangers kunnen de rijweg oversteken ter hoogte van de Hannie Schaftstraat 17 en 50 en de Hannie Schaftstraat 66 en naast de Dr. A. Schweitzerlaan 25. Er komt een inrit voor de Anne Franklaan 2 en de Hannie Schaftstraat 27.

 

Lantaarnpalen

De lantaarnpalen komen naast de Dr. A. Schweitzerlaan 25 en daar tegenover aan de even kant, naast de Anne Franklaan 2 en op de erfgrens van:
• de Hannie Schaftstraat 30 en 32;
• de Hannie Schaftstraat 9 en 11;
• de Hannie Schaftstraat 42 en 44;
• de Hannie Schaftstraat 21 en 23;
• de Hannie Schaftstraat 54 en 56.

 

Hannie Schaftstraat 4-26 (even)

Dit gedeelte van de Hannie Schaftstraat werken we nog uit. De bewoners van dit gedeelte nodigen we apart uit voor het presenteren van het voorlopig ontwerp.

 

Wat vindt u ervan? 

Graag horen we uw reactie op dit ontwerp. U kunt uw mening of vragen per e-mail doorsturen of hieronder reageren in het forum.  U kunt reageren tot vrijdag 23 september. 

C.F.M. van der…

- ma, 09/12/2022 - 16:10

Omdat er in de Dr.A.Schweitzerlaan 10 parkeerplaatsen minder aangelegd worden moeten de medewerkers en onderwijzers van de school op 32A hun auto parkeren in de Luitstraat !

In 2016 is ter sprake gebracht dat er in de Dr. A. Schweitzerlaan trillingsvrij asfalt zal worden aangelegd om de trillingen van het verkeer in de naastliggende huizen te verminderen.
Door trillingsvrije asfalt op te nemen in dit nieuwe ontwerp zal dit een bijdrage zijn in meer woongenot.

In aansluiting hierop moet de schoolzone op het asfalt zo dun mogelijk aangebracht worden zodat de trillingen door het verkeer niet hevig worden.

C.F.M. van der…

- ma, 09/12/2022 - 16:12

Omdat er in de Dr.A.Schweitzerlaan 10 parkeerplaatsen minder aangelegd worden moeten de medewerkers en onderwijzers van de school op 32A hun auto parkeren in de Luitstraat !

In 2016 is ter sprake gebracht dat er in de Dr. A. Schweitzerlaan trillingsvrij asfalt zal worden aangelegd om de trillingen van het verkeer in de naastliggende huizen te verminderen.
Door trillingsvrije asfalt op te nemen in dit nieuwe ontwerp zal dit een bijdrage zijn in meer woongenot.

In aansluiting hierop moet de schoolzone op het asfalt zo dun mogelijk aangebracht worden zodat de trillingen door het verkeer niet hevig worden.

Paula de Groot

- wo, 09/14/2022 - 11:02

Als antwoord op door C.F.M. van der…

Beste C.F.M. van der,

Bedankt voor je reactie. We verzamelen alle reacties tot het eind van de reactietermijn (23 september). We nemen dan alle reacties door. Waar het kan, passen we het ontwerp aan. Als wensen strijdig zijn met het beleid van de gemeente of met de wensen van de meerderheid van de bewoners, dan passen we het ontwerp op dat punt niet aan. We leggen dit dan wel uit. Als er veel wijzigingen zijn aan het ontwerp, organiseren we een nieuwe bewonersavond. Als er weinig wijzigingen zijn, dan sturen we een brief aan de omwonenden.

cheawdoda

- di, 09/13/2022 - 15:26

[Reactie is verwijderd]

Jeffrey Bos

- di, 09/13/2022 - 22:32

Bewoner Dr. A. Schweitzerlaan.
 

In het onderzoek blijkt dat er te weinig parkeerplekken zijn in de Albert, in praktijk blijkt dit ook.
vervolgens staat er iets in het onderzoek over dat er verder op in de Hendridunant een overschot is aan parkeergelegenheid..
nou 1+1 =  2 zal je zeggen!
Niets is minder waar blijkt want vervolgens is dan de conclusie dat 1+1=4 is,
er gaan plekken weg op de plaats waar er al gebrek is en er komt bij waar overschot is ??


Vervolgens staat verder in het stuk iets over een fietspad aanleggen.
laten wij voorop stellen dat een fietspad zeker een gewenst is ivm de veiligheid.
hierop word dan het plan gedaan om dit aan de onevenkant te gaan aanleggen
waarvoor de bomen dan verwijderd moeten worden ook zal het trottoir hierdoor smaller word.

naar mijn idee is er aan de zijde van de school een heel groot stuk groen tussen de 2 rijen bomen waar vrijwel niks mee gedaan word.
ik zeg gras er uit dubbel fietspad en een paar lantaarns er in.
dus de dubbele rij bomen lekker laten staan, we moeten toch groener met zijn alle !?

fietsers oversteek plaats bij DR.A huis 39 en 41 totaal overbodig, dit betreft een steeg die praktisch alleen door de bewoners gebruikt word.

Verder is de rijbaan een tweerichtingsweg de middengeleiders dienen naar mijn idee ook geen extra nut. deze zouden wat mijn betreft mogen vertrekken.

verder zien wij in de tekeningen terug dat er veel nieuwe markeringen O.A. (schoolzone) Etc, zullen worden aangelegd
dit zal ook voor geluidsoverlast gaan zorgen omdat de markeringen hoger liggen dan het wegdek.
verder was er in 2016 iets verteld over geluid dempend asfalt?

lichtmasten zullen de bewoners enkel last van ondervinden ,verplaats deze naar de wegzijde of fietspad aan de overkant.

Mvg.

Paula de Groot

- wo, 09/14/2022 - 11:04

Als antwoord op door Jeffrey Bos

Beste Jeffrey,

Bedankt voor je reactie. We verzamelen alle reacties tot het eind van de reactietermijn (23 september). We nemen dan alle reacties door. Waar het kan, passen we het ontwerp aan. Als wensen strijdig zijn met het beleid van de gemeente of met de wensen van de meerderheid van de bewoners, dan passen we het ontwerp op dat punt niet aan. We leggen dit dan wel uit. Als er veel wijzigingen zijn aan het ontwerp, organiseren we een nieuwe bewonersavond. Als er weinig wijzigingen zijn, dan sturen we een brief aan de omwonenden.

Rob westerveld

- za, 09/17/2022 - 14:12

Als bewoner van a Schweitserlaan 41 zie ik in het ontwerp dat de school tegenover mij een markante plek gaat innemen. De parkeerplekken van huisnummer 35 t/m 45 verdwijnen totaal. Dit kan toch niet de bedoeling zijn aangezien er in deze wijk naar ik heb vernomen niet meer met 0.7 maar 1.2 parkeerplek per woonunit wordt gehanteerd gaat dit hier niet op. Aangezien er in de wijk huizen worden verhuurt (per kamer) zorgt dit voor meer auto‘s. Ik doel hier op hs nr. 45 dit huis brengt met zich mee dat er gemiddeld 4 auto’s meer in de huidige parkeerplaatsen voor de school staan. Ook de basisschool zorgt dat er gemiddeld 14 auto’s op schooldagen worden geparkeerd. 

 

 

 

In het plan van 2016 was geopperd om het fietspad tussen de huidigen dubbele bomenrij te plaatsen aangezien tussen de bomen zich een leidingentraject bevind. Voor de school waren tijdens de bijeenkomst in 2016 het idee geopperd om voor de school insteekhaven te realiseren voor ouder die hun kinderen brengen met de auto maar hier zie ik ook niets van terug. Jammer dat de oude plannen de de bewoners uit de wijk toen hebben aangedragen niet worden gebruikt. Terwijl de plannen van de gemeente wel voor veel delen overeind zijn gebleven. 

 

Jammer det de info bijeenkomst nog ik vakantietijd was waardoor vele waaronder ik niet aanwezig konden zijn. Hopelijk doet de gemeente nog iets met de aangeven knelpunten van bewoner. 

Paula de Groot

- ma, 09/19/2022 - 12:57

Als antwoord op door Rob westerveld

Beste Rob,

Bedankt voor je reactie. We verzamelen alle reacties tot het eind van de reactietermijn (23 september). We nemen dan alle reacties door. Waar het kan, passen we het ontwerp aan. Als wensen strijdig zijn met het beleid van de gemeente of met de wensen van de meerderheid van de bewoners, dan passen we het ontwerp op dat punt niet aan. We leggen dit dan wel uit. Als er veel wijzigingen zijn aan het ontwerp, organiseren we een nieuwe bewonersavond. Als er weinig wijzigingen zijn, dan sturen we een brief aan de omwonenden.

C.F.M. van der…

- ma, 09/19/2022 - 16:15

Op de informatie avond op dinsdag 9 december 2014 in de Triton is ons verteld dat er in de Dr. A. Schweitzerlaan trillingsvrij asfalt zal worden aangelegd om de trillingen van het verkeer in de naastliggende huizen te verminderen.
Door trillingsvrije asfalt op te nemen in dit nieuwe ontwerp zal dit een bijdrage zijn in meer woongenot.

In het “Ontwerp inrichting Henri Dunantstraat, Dr. Albert Schweitzerlaan en Hannie Schaftstraat” zoals dit op de website Wijwheermolen staat wordt onder de rubriek “Parkeerplaatsen in de nieuwe inrichting” geschreven dat in 2019 een parkeeronderzoek heeft plaatsgevonden waaruit is gebleken dat in de Dr. A. Schweitzerlaan juist een tekort aan parkeerplaatsen is. Dit heeft tot gevolg dat in de Dr. A. Schweitzerlaan 10 parkeer-plaatsen minder komen.
Kunt u mij uitleggen wat hiervan de logica is?. 
Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is en als gevolg daarvan komen er 10 parkeer-plaatsen minder. Hoe is dat verklaren?

W. Lommers en …

- wo, 09/21/2022 - 20:56

Goedendag, 

 

Wij wonen op de Dr. Albert Schweitzerlaan 33. Wij wonen hier pas twee en een half jaar, maar hebben juist gekozen voor de ruime indeling en het veilige gevoel. 

 

Wij snappen dan ook niet waarom dit juist eigenlijk dreigt te worden verwijderd. 

Het lijkt mij meer dan logisch dat er aan de schoolzijde een dubbel fietspad komt. ipv aan weerszijde Dit scheelt vertrekkende schoolkinderen oversteken en beperkt het risico van mensen die vanaf huis, of uit de steeg naar bv een geparkeerde auto willen en hierdoor eerst een fietspad moeten oversteken, oa jonge kinderen. Tegenwoordig "fietst" men elektrisch met een hoge snelheid. 

 

Ook is de parkeer gelegenheid in de straat al nihil. Veel personen hebben twee auto's en mensen die wonen in de flat van 3 hoog parkeren graag ook op de Dr. A. Schweitzerlaan. Het lijkt ons dan ook zonde van de ruimte en het al tekort aan parkeergelegenheid in de straat om hier middengeleiders te gebruiken. 

 

Wellicht is het een idee om tussen de school en de flat van 3 hoog een oprit te maken? Zo worden deze parkeerplekken makkelijker toegankelijk voor zowel ouders die hun kinderen naar school brengen/halen als de bewoners van de flat zelf.

 

Paula de Groot

- do, 09/22/2022 - 13:28

Als antwoord op door W. Lommers en …

Beste meneer of mevrouw Lommers,

 

Bedankt voor uw reactie. We verzamelen alle reacties tot het eind van de reactietermijn (23 september). We nemen dan alle reacties door. Waar het kan, passen we het ontwerp aan. Als wensen strijdig zijn met het beleid van de gemeente of met de wensen van de meerderheid van de bewoners, dan passen we het ontwerp op dat punt niet aan. We leggen dit dan wel uit. Als er veel wijzigingen zijn aan het ontwerp, organiseren we een nieuwe bewonersavond. Als er weinig wijzigingen zijn, dan sturen we een brief aan de omwonenden.